1. İsim, Tekstil Sanayii düğüm
 2. İsim düğüm.
  tie/make a knot: düğümlemek, düğüm yapmak.
  tie a knot in a rope. tie a rope in a firm knot.
 3. İsim (kurdele vb.) bağ, fiyonga, süs bağı.
 4. İsim (insan/eşya vb.) küme, topluluk.
  People were standing about in knots, anxiously waiting for news.
 5. İsim yumru, şiş(kinlik).
  The muscles of his arms stood out in knots as he lifted the heavy box. A knot in a gland.
 6. İsim, Botanik yumru.
 7. İsim budak.
 8. İsim (kerestede) budak yeri.
 9. İsim ağaçlarda yumrular oluşturan bitki hastalığı.
 10. İsim, Denizcilik (a) saatte deniz mili (cinsinden geminin hızı).
  The cruising speed of this ship is 18 knots. (b)
  47 ayak 3 inçlik (=14.40 m.) uzunluk, (c)
  k.d. deniz mili.
 11. İsim zorluk, müşkülât, çetrefillik, zor/karışık durum, çözümü zor sorun.
  a matter full of legal knots.
 12. İsim bağ(lılık), rabıta.
  The marriage knot = wedding knot: evlilik bağı.
  tie the knot: nikâhla bağlanmak.
 13. Fiil düğümle(n)mek, düğümle bağla(n)mak, düğüm yapmak/olmak.
  to knot the rope tightly. knot the end of
  the thread before you begin sewing. knot two ropes together.
 14. Fiil budaklanmak, yumrulaşmak, yumru yumru olmak.
 15. Fiil karmakarışık etmek/olmak, arap saçına çevirmek, karış(tır)mak.
 16. İsim buz çulluğu
  (Calidris canutus, C. tenuirostris): Kuzey kutup bölgesinde civciv çıkaran ve kışı
  güney yarımküresinde geçiren birkaç çeşit iri çulluk.
mendiline düğüm atmak Fiil
düğümlenmek Fiil
kara yumru: bilhassa erik ve kiraz ağaçlarının dallarında siyah yumrular şeklinde görülen ve
Dibotryon
morbosa denilen mantarların sebep olduğu bitki hastalığı.
İsim
bowline ile ayni anlama gelir. (halat ucunda) kaymaz ilmek bağı.
kazık bağı.
güç bir sorunu sürat ve cesaretle çözmek, âni ve kesin bir çözüm yolu bularak zor durumdan kurtulmak.
düğümlemek Fiil
çift ilmekli düğüm.
kropi bağı.
reef knot İsim
kördüğüm: Gordius'un bağladığı ve çözenin Asyaya hâkim olacağı söylenen düğüm. Büyük İskender düğümü
çözememiş, kılıcı ile kesmiştir.
kördüğüm.
acemi düğümü: acemice yapılmış camadan bağı.
granny's knot, granny's bend ile ayni anlama gelir. İsim
çözülmesi güç düğüm
ilmek düğümü. İsim
aşk düğümü, sevgi simgesi olarak özel bir şekilde bağlanan kurdele. İsim
evlilik bağı
düğüm. İsim
üç gözlü ilmik.
saç topuzu: saçı ensede topuz yapmaktan ibaret saç tuvaleti.
camadan bağı.
kök yumrusu: köklere musallat olan bir hastalık. İsim
ilmik
ilmek
örgülü apolet.
düğüm
sürgülü düğüm
ilmek
oynak düğüm
camadan bağı.
halat düğümü: halatın delikten geçmesine engel olan düğüm.
cerrah düğümü.
kılıç kurdelesi, süs vb. için kılıcın kabzasına bağlanan kurdele.
düğüm
düğümlemek Fiil
evlenmek Fiil
sağlam düğüm
aşk düğümü.
aşk düğümü.
aşk düğümü.
düğümün çözülüşü
iskota bağı.
yoma bağı. İsim
üçgen kravat bağı.
bir paketi sımsıkı bağlamak Fiil
yakın arkadaşlar grubu
arabaların yığılması
birlikte bağlamak Fiil