know something backwards

  1. Fiil birşeyin içini dışını bilmek
  2. Fiil birşeyi çok iyi bilmek
  3. Fiil birşey hakkında deneyim sahibi olmak