know-your-customer principle

  1. İsim, Bankacılık müşterini tanı ilkesi, müşterini tanı prensibi