knowledge banking

bankacılık bilgisi
sağlam genel bankacılık bilgisi olmak Fiil