labor force

potansiyel işgücü İsim
işgücünü yeniden düzenlemek Fiil
işgücünü azaltmak Fiil