last an hour

  1. Fiil bir saat sürmek
  2. Fiil bir saat boyunca devam etmek
  3. Fiil bir saat dayanmak