1. (a) elde etmek, ele geçirmek, (b) bırakmamak, sımsıkı sarılmak, (gitmesine) izin vermemek, çam sakızı
    gibi yapışmak, (c) kavramak, anlamak, akıl erdirmek, idrak etmek.