laugh on the wrong side of one's mouth

  1. Fiil yakınmak
  2. Fiil inleyip sızlamak
  3. Fiil şikâyet etmek