launch yourself forward

  1. Fiil ileri atılmak
  2. Fiil ileri fırlamak
  3. Fiil kendini ileri atmak