launch yourself forward

  1. Verb ileri atılmak
  2. Verb ileri fırlamak
  3. Verb kendini ileri atmak