lay money aside

yaşlılığı için bir kenara para koymak Fiil