1. İsim peylenmiş mal, peyleme, bedelin bir kısmını ödeyerek mal ayırtma veya böylece ayrılan mal.
    layaway
    plan: peyleme, pey verip mal ayırtma.
(a) saklamak, biriktirmek, tasarruf etmek.
I laid away ten dollars a week toward buying a bicycle.
(b) (malı) ayırmak, bir yana koymak, saklamak, (c) (birisini) gömmek, defnetmek.
(US) yedeğe ayrılan mallar