lead the conversation round to the topic

konuşmayı bir konuya getirmek Fiil