lease period

belirli bir süre için yapılan kira sözleşmesi
kira dönemi