1. ana defter, defteri kebir, hesap defterinin en büyüğü, jurnal, sicil defteri.
  2. (mezarlarda) kapak taşı, mezar üstüne yatay durumda konulan taş.
  3. (iskelede) yan bağlama tahtası.
  4. ledger = leger bait = ledger = leger tackle ile ayni anlama gelir. (su dibinde duran) olta yemi.
  5. sabit, hareketsiz.
  6. ledger = leger ile ayni anlama gelir. (su dibinde duran) olta yemi.
  7. sabit (namlulu) bıçak.
  8. tabla: çit, trabzan vb. üstündeki düz/yatay tahta.
  9. (a)
    müz. ek-çizgi, ek notalar için portenin üst veye altına eklenen çizgi, (b) sabit olta.
kabul edilen veya vadesi gelen meblağ tutarını ve ödeme tarihini içeren
akreditif numarasını
her banka ve ödeme müşterisinin adına düzenlenmiş büyük defter
senet meblağını
akseptans numarasını
müşterinin adresini
alacaklar defteri
alacaklar muavin defteri
borç hesapları büyük defteri
ödenecek hesaplar muavin defteri
alacak hesapları büyük defteri
(US) alacaklılar büyük defteri
alacaklılar büyük defteri
(US) borçlular büyük defteri
borçlular büyük defteri
tahsis kayıtları için tutulan büyük defter
tahsisat defteri
ödenekler yardımcı defteri
tahsisat muavin defteri
tahsisat defteri
bakiye listesi
defter-i kebir hesabını kapatmak Fiil
büyük defteri denkleştirmek Fiil
büyük defter hesabını kapatmak Fiil
banka büyük defteri
şube büyük defteri
şube büyük defter
inşaat hesabı
tahsilat defter-i kebiri
maliyet ve masraf defteri
maliyet hesaplarının tutulduğu yardımcı defter
kredili mübayaa defteri
kredili alış defteri
alacaklılar defteri
alacaklıya yardımcı defter
cari hesap defteri
her müşterinin alacak hesabını gösteren defter
müşterilerin alacak hesaplarını gösteren defter
zimmet defteri
borç defteri
meriyetten kalkan borç defteri
(Br) depozito defteri
depozit depozito defteri
iskonto defteri
büyük deftere kaydetmek Fiil
deftere bir kayıt geçirmek Fiil
bir hesap kaleminıbüyük deftere kaydetmek Fiil
bir hesap kalemini büyük deftere kaydetmek Fiil
büyük deftere geçirmek Fiil
masraf büyük defteri
fabrika büyük defteri
genel büyük defter
büyük defter İsim, Muhasebe
giren malların kaydedildiği defter
giren malların kaydedildiği defter
mal alım defteri
satın alınan mallar büyük defteri
satılan mallar büyük defteri
devletin borç büyük defteri
büyük çoğunluk büyük defter
müşteri defteri
yatırım büyük defteri
iş masraf defteri
iş masrafı defteri
büyük defter tutmak Fiil
kredi büyük defteri
(US) kredi büyük defteri
dikişsiz ciltli büyük defter
sayfaları çıkarılabilen büyük defter
defter-i kebir
işletme büyük defteri
bordro büyük defteri
şahsi hesap defteri
fabrika büyük defteri
yevmiye defteri kaydını büyük deftere geçirmek Fiil
büyük deftere bir hesap kalemi geçirmek Fiil
yevmiye defteri kayıtlarını büyük deftere geçirmek Fiil
(Br) gizli büyük defter
özel büyük defter
gayri menkul büyük defteri
gayrimenkul büyük defteri
mübayaa büyük defteri
mübayaa büyük defteri
alışların yazıldığı büyük defter
satış büyük defteri
menkul kıymetler büyük defteri
(Br) hisse büyük defteri
hisse senedi büyük defteri
hissedarlar defteri
envanter
pay defteri İsim, Muhasebe
(US) hissedarlar büyük defteri
her hissedarın sahip olduğu hisse senetleri ile ilgili bilgilerin kayıtlı olduğu hissedarlar defteri
(US) hisse sahipleri defteri
hissedarlar büyük defteri
her hissedarın sahip olduğu hisse senetleri ile ilgili bilgilerin kayıtlı o
s ambar büyük defteri
ambar büyük defteri
abone listesi
(US) iştirake taahhüt defteri
muavin defter
yardımcı büyük defter
muavin büyük defter
yardımcı büyük defteri
geçici kayıtlar büyük defteri
büyük defteri denkleştirme
büyük defter hesapları İsim
defter-i kebir hesapları İsim
büyük deftere kaydetmek Fiil
defter-i kebir
büyük defter
muhasebe defter-i kebire kayıt yapan memur
büyük defter hesaplarını tutmakla görevli memur
muhasebede defter-i kebire kayıt yapan memur
büyük defter denetimi
büyük defter tutma deneyimi
büyük defter kalemi
Amerikan usulü yevmiye defteri
çok sütunlu günlük defter
büyük defter
yevmiye defteri
büyük defter tutan muhasebeci
iyi kalite yazı kâğıdı
büyük defter kayıtları İsim
yevmiye defterindeki kayıtların büyük deftere geçirilmesi
büyük defter özeti
büyük defter ekstresi
büyük defterden başka hesaba aktarma işlemleri İsim
büyük defterde yapılan başka hesaba geçirme işlemleri İsim
Amerikan usulü yevmiye defteri
büyük deftere geçirme
müşteri defter-i kebir hesabı
büyük defter İsim, Muhasebe
defter-i kebir İsim, Muhasebe
tasarruf hesabı büyük defter kartonu
envanter hesabı defteri
depo mevcudu kartı