legislative act

  1. teşrii tasarruf
  2. hükümleri çerçevesine giren gelecekteki davaların görülmesinde hangi kanunun uygulanacağını belirleyen kanun
  3. kanun yapma yetkisine dayanılarak yapılan tasarruf
  4. kanun