1. Bağlaç olmasın/etmesin diye, olmaması/etmemesi için.
  He took the map lest he should get lost: Yolunu
  kaybetmemek için haritayı yanına aldı.
  I grabbed the iron rail at my side lest I slipped off: Kayıp düşmemek için yanımdaki demir parmaklığa tutundum.
 2. Bağlaç korkusu ile, endişesiyle, yoksa, aksi halde.
  Be careful lest you fall from that tree: Dikkat et yoksa ağaçtan düşersin.
 3. Bağlaç belki, olmaya ki, (korku, tehlike, endişe vb. ifade eden sözlerden sonra) … ki.
  There was danger lest
  the plan become known: Planın öğrenilmesi tehlikesi vardı.
  They were afraid lest he should come too late to save them: Onun kendilerini kurtarmaya vaktinde yetişemeyeceğinden korkuyorlardı.
 4. Bağlaç … diye, … masından.
  I was afraid lest he should/might fall: Düşmesinden (düşer diye) korkuyordum.

  He was afraid lest his father should be angry with him.