açtırmak Fiil
para ceza sıyla kurtulmak Fiil
para cezasıyla kurtulmak Fiil
aşırtmak Fiil
hemen taşınılabilecek şekilde kiraya verilmek Fiil
hemen taşınmak üzere kiraya vermek Fiil
hemen taşınmaya hazır olarak kiraya verilmek Fiil
(bir kimseyi/şeyi) kendi haline bırakmak, karışmamak, dokunmamak.
Let him be, he's doing no harm:
Bırak onu, onun kimseye bir zararı yok.
So let it be: Olsun/haydi öyle olsun.
Let there be light: Ortalık aydınlansın (Işık olsun).
Let there be no mistake about it: Yanlışlık/yanlış anlaşma olmasın = Şu husus iyice bilinsin ki = Bu hususta hiçbir şüphe kalmasın.
Geçmişi unutalım.
Geçmişe sünger çekelim. Fiil
Geçmişe mazi derler. İsim
Geçmişte olanları unutalım.
Geçmişi unutalım.
beni rahat bırak
avanaklık etmek Fiil
çiğnetmek Fiil
birini rahatsız etmemek Fiil
birini kendi haline bırakmak Fiil
birinin yakasından düşmek Fiil
birinin peşini bırakmak Fiil
birinin yakasını bırakmak Fiil
birini rahat bırakmak Fiil
birşeye müdahale etmemek Fiil
birşeye karışmamak Fiil
birşeye bulaşmamak Fiil
birşeye dokunmamak Fiil
birşeyle oynamamak Fiil
kiralık.