1. dokunmamak, kendi haline bırakmak/terketmek.
    Let the matter ride until the next meeting.
bir şeyi oluruna bırakmak Fiil