letters rogatory

(US) istinabe müzekkeresi (bir hâkimden diğer bir hâkime tanık ifadesi alınmasını talep eden yazı