like minded

  1. kafadar
  2. hemfikir
  3. aynı zevklere
  4. düşüncelere
  5. vb sahip
fikirdaş Sıfat
düşündeş, oydaş, eş-fikirli, hemfikir, kafadar. Sıfat