limited dividend

  1. sınırlanmış temettü
  2. sınırlı kâr payı
  3. sınırlı temettü