1. Geçişsiz Fiil aksamak, topallamak, aksayarak/topallayarak yürümek.
  After falling down the stairs, he limped for several days.
 2. Geçişsiz Fiil güçlükle/ağır aksak ilerlemek/gelişmek, sürüncemede kalmak.
  The project limped along, for no one seemed very interested.
 3. Geçişsiz Fiil aksaklık, topallık, aksama, topallama.
  He walks with a limp.
 4. Sıfat yumuşak, gevşek, eğilip bükülebilen, dayanıksız.
  The book is bound limp in cloth.
 5. Sıfat pörsük, pörsümüş, solmuş, soluk, buruşuk, sarkık.
  The lettuce had lost its crispness and was quite
  limp. Flowers looked limp in the heat. Her hair hung limp about her shoulder. limp curtains.
 6. Sıfat (seciye) zayıf, pısırık, uyuşuk.
 7. Sıfat rahavetli, uyuşuk, bitkin, bitap, dermansız, yorgun.
  feel as limp as a wet rag: paçavraya dönmek,
  hurdası çıkmak, suyu sıkılmış limon gibi bitkin olmak.
  I am so tired I feel as limp as a wet rag.
topallamak Fiil
sonunda yayımlanmış olmak Fiil