1. (a) …'den geçimini sağlamak, (b) kurallara/tüzeye uymak.
kalemiyle geçinmek Fiil
alnının teriyle yaşamak Fiil
dalavere ile/kurnazlıkla para kazanmak, (ticarette) alavere dalavere yapmak.
birşey yaparak hayatını kazanmak Fiil
birşeyle geçinmek Fiil
birşey yaparak geçinmek Fiil
çapulculukla geçinmek Fiil
birşeye göre yaşamak Fiil
birşeyin gereklerine göre yaşamak Fiil
birşeye uygun yaşamak Fiil
aklını kullanarak para kazanmak Fiil
alavere dalavereyle geçinmek Fiil
alışılmadık yollardan para kazanmak Fiil
üçkâğıtçılıkla geçinmek Fiil
yakında oturmak Fiil