living allowance

iaşe ve ibate masrafı
yiyecek ve yakacak ücreti