local officer

(Br) yerel yönetim memuru
yerel yönetim memuru