1. Fiil bakmak
  2. Fiil dolaşmak
  3. Fiil gezmek
  4. Fiil her türlü olanağa başvurmak
birşeye bakınmak Fiil
birşey bulmaya çalışmak Fiil
birşeyi aramak Fiil
bir yerde etrafa bakmak Fiil
bir yerde gezinmek Fiil
bir yeri gezmek Fiil