1. Geçişli Fiil (bağ, köstek, pranga, zincir vb.) çözmek, açmak.
 2. Geçişli Fiil gevşetmek, laçka etmek.
  to loosen one's grasp/hold.
 3. Geçişli Fiil salıvermek, serbest bırakmak.
 4. Geçişli Fiil yumuşatmak, kabartmak.
  to loosen soil in a garden.
 5. Geçişli Fiil, Tıp (bağırsakları) yumuşatmak, mülâyemet vermek, ishal yapmak.
 6. Geçişli Fiil hafifletmek, azaltmak, gevşetmek.
  to loosen restrictions on trade.
 7. Geçişli Fiil
  loosen up: (a) gevşemek, çözülmek, açılmak, bollaşmak.
  The shoes loosened up with wear:
  Kundura giyile giyile bollaştı. (b) serbestçe/rahatlıkla konuşmak, (c) (para vb.) cömertçe vermek.
kesenin ağzını açmak Fiil
sargıyı gevşetmek Fiil
disiplini gevşetmek Fiil
para arzını gevşetmek Fiil
amortisman kurallarını gevşetmek Fiil
sıkı para politikasını gevşetmek Fiil
sıkı para üzerindeki baskıyı kaldırmak Fiil
kesenin ağzını açmak, bol bol harcamak.
amortisman kurallarını gevşetmek Fiil
(para) ucuzlamak Fiil
yumuşamak Fiil
gevşemek Fiil