lose ground

  1. (a) gerilemek, üstünlüğünü kaybetmek, fenalaşmak, (b) (ordu) ric'at etmek, geri çekilmek, (c) rağbetten düşmek, itibar görmemek.
  2. geri çekilmek, mevkiini kaybetmek.