lose interest

(bir kimseye/bir şeye karşı) ilgisini kaybetmek, artık ilgilenmemek.