1. yüksek sesle, konuşur gibi.
    She repeated her lines out loud to herself.
Allahaşkına, Allahını seversen (bir ricaya/isteğe/emre kuvvet vermek için kullanılır).
For crying
out loud, shut that door: Allahaşkına kapat şu kapıyı!
Internette sohbet programlarında kullanılan gülme efekti
aloud. Zarf
sesli düşünmek Fiil
düşündüklerini süzgeçten geçirmeden söylemek Fiil
düşündüklerini ortaya söylemek Fiil