make up a difference

  1. Fiil hallüfasletmek
  2. Fiil bir fikir ayrılığını halletmek