mass defect

  1. kütle eksiği: bir atom çekirdeği kütlesi ile onu oluşturan çekinciklerin kütleleri toplamı arasındaki
    fark (çekirdeğin oluşumu esnasında açığa çıkan enerjiyi belirler). (bkz: binding energy )