master's degree

  1. İsim master derecesi, lisans ötesi yüksek öğrenim derecesi/diploması.