measure one's wits (against someone)

  1. (birisi ile) zekâ yarışmasına girişmek, fikir mücadelesi yapmak.