meet the case

  1. isteğe uygun olmak, koşulları sağlamak, talebi karşılamak.
    I'm afraid your proposal hardly meets the case.