1. (US) kriz zamanlarında borsa simsarları için kurulan banka konsorsiyumu
  2. (US) bir kriz durumunda başvurulan bankalar grubu
kazanç paylaşma havuzu