1. İsim orman horozu
    (Teltrao urogallus).
    gorcock ile ayni anlama gelir.