moorcock

  1. Noun orman horozu
    (Teltrao urogallus).
    gorcock ile ayni anlama gelir.