more often than not

  1. çoğunlukla, çok defa, çoğu kez.
    During the foggy weather the trains are late mor often than not:
    Sisli havalarda çok defa trenler gecikir.
  2. genellikle, ekseriya, çoğu zaman.
    More often than not I read a novel: Ekseriya bir roman okurum.