ikametgâhını değiştirmek Fiil
sınır kazıklarının yerini değiştirmek Fiil