birine uzlaşmak için yanaşmak Fiil
birinin yanına taşınmak Fiil