move someone on

  1. Fiil birini dışarı çıkarmak
  2. Fiil birini uzaklaştırmak