move someone to do something

  1. Fiil birinin birşey yapmasına neden olmak
  2. Fiil birinin birşey yapmasına yol açmak
  3. Fiil birini birşey yapmaya sevk etmek
  4. Fiil birini birşey yapmaya itmek
  5. Fiil birini birşey yapmaya teşvik etmek