move the closure

  1. Fiil müzakerenin kapanmasını talep etmek
  2. Fiil müzakerelerin kapanmasını talep etmek
müzakereleri kapatmakyı teklif etmek Fiil