natural heir

  1. tabii mirasçı
  2. doğum hakkı gereği mirasçı
  3. murisin füruu