natural law

  1. İsim, Hukuk doğal hukuk
  2. İsim, Hukuk tabii hukuk
  3. İsim doğal yasa, tabiat kanunu.
doğa yasası işlev üretici
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu