navicular disease

  1. at topuğu hastalığı, atların topuk kemiğine arız olan bir hastalık.