negative prescription

  1. İsim, Hukuk zamanaşımı
  2. bir hakkın belli bir süre içinde hiç kullanılmamak suretiyle kaybedilmesi
  3. Fiil zamanaşımı yüzünden hak kaybetmek