net national product

  1. İsim safi/net millî hasıla: gayrısafi millî hasıladan sermaye yıpranma payı çıktıktan sonra kalan miktar. (bkz: national income )